Tomaž Zupanc - predstojnik.JPG
PREDSTOJNIK / HEAD
izr. prof. dr. Tomaž Zupanc, dr. med
NASLOV / ADDRESS
Korytkova 2
1104 Ljubljana
TEL
T: +386 1 543 7202
E-POŠTA / E-MAIL
maja.spolad(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE / OFFICE HOURS
Vsak dan od 10.00 – 12.00 ure
Oziroma po predhodnem dogovoru s tajništvom na T: +386 1 543 72 02